HANAJANA | Ruzovy rijen

Růžový říjen


Pink October je celosvětová kampaň věnovaná osvětě a prevenci rakoviny prsu. Bývá také nazýván jako měsíc boje proti rakovině prsu. Během tohoto měsíce se pořádají různé akce a události s cílem zvýšit povědomí o této nemoci, podpořit pacientky a zdůraznit význam prevence.

Prevence rakoviny prsu zahrnuje pravidelné samovyšetření, pravidelná vyšetření, zdravý životní styl a včasnou detekci.

Jednou z klíčových metod prevence je pravidelné samovyšetřování prsou. Znáte své tělo nejlépe, takže hledejte jakékoli změny, jako jsou hrudky nebo bolesti. Vědomí o rizikových faktorech a genetických predispozicích může hrát klíčovou roli.

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění žen a může je postihnout v kterémkoliv věku. Ve většině případů ho lze odhalit pomocí přístrojů, sonografu (ultrazvuk) a mamografu. Ačkoli jejich názvy znějí skoro stejně, nejedná se o totéž, navzájem se však doplňují.


709B3564-8623-462B-B64B-FD9E2CBC8F0A.png


U mladých žen se v rámci prevence využívá jako metoda první volby ultrazvukové vyšetření prsou, které může odhalit malá a nehmatná ložiska nádoru ve vazivových prsních tkáních mladých žen. V případě, že je výsledek nejednoznačný, následuje vyšetření mamografem. Nejde o bolestivou prohlídku, žena při ní leží pohodlně na zádech a výsledek se dozví ihned. Nicméně platí, že u žen ve středním a starším věku ultrazvuk nemůže nahradit mamograf.

V rámci Pink October se můžete setkat s různými symboly, jako jsou růžové stuhy, které slouží k vyjádření solidarity s pacientkami a podporují boj proti rakovině prsu. Je to také doba, kdy se organizace věnují shromažďování finančních prostředků na výzkum a podporu pacientek.


IMG_4442.jpg


U žen nad 40 let je základní metodou mamografické vyšetření. Jeho cílem je taktéž včasný záchyt menších zhoubných nádorů. Provádí se i u žen, které nemají potíže, netrpí žádnými příznaky a v prsu si nic nenahmatávají. Doplňující metodou je pak ultrazvuk, který může přinést dodatečné informace. Mamografické vyšetření probíhá vestoje, kdy jsou ženě osnímkovány postupně oba prsy. Některým ženám to může být nepříjemné, protože při něm dochází ke stlačení prsů.

Ultrazvuk i mamograf jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pokud vám ho doporučí praktický lékař či gynekology. Podstoupit ho můžete samozřejmě i bez doporučení odborníka jako samoplátkyně (cena se pohybuje kolem 600 Kč za ultrazvuk).

Pink October je skvělou příležitostí k tomu, abychom si všichni připomněli důležitost prevence, podpory pacientek a výzkumu zaměřeného na boj proti rakovině prsu.


Zdraví-2-breast-cancer-medical-infographic-self-examination-1142148707-970x1024-1.jpg


Jak se samovyšetřit – krok za krokem

  1. Sahejte si na ně každý měsíc. Nejlepší to je 5. až 10. den od začátku menstruace. Pokud menstruaci nemáte, vyberte si jakýkoliv den v měsíci.

  2. Mrkněte na ně do zrcadla. Jsou stejná jako minule? TIP: Zvedněte ruce nad hlavu a prohlédněte si je znovu.

  3. Všímejte si. Sledujte změny prsou, jako jsou: výtok z bradavky, změna kůže prsu, změna tvaru bradavky, změna tvaru prsu a změna velikosti prsu.

  4. Sáhněte si na ně. Nejlépe třemi prsty naplocho, krouživými pohyby. Nejdřív zakružte povrchově, potom trošku do hloubky.

  5. Prohmatejte je celá. Od klíční kosti až do podpaží až k podprsenkové rýze. Všímejte si nerovností na povrchu prsou i uvnitř nich.

  6. Vyšetřujte vždy opačnou rukou. Levou rukou prohmatávejte pravé prso a naopak. TIP: Jestli máte větší prsa, začněte vsedě nebo vestoje a pak to samé zopakujte vleže na boku.

  7. Na závěr vezměte prsa do dlaní a promněte je, abyste se ujistila, že jste na nic nezapomněla.

  8. Když nic nenahmatáte, můžete se radovat! Neusněte ale na vavřínech a za měsíc si to zase zopakujte.

  9. Když něco nahmatáte, nepanikařte. Nestyďte se a nehledejte rady na internetu, ale začněte jednat! Ihned a osobně navštivte praktického lékaře nebo gynekologa. Ten vám vystaví žádanku na odborné vyšetření.

Veškeré důležité informace naleznete zde: samovyšetření


Autorka článku: HANAJANA. Zdroj: www.vzp.cz